Política de Privacitat
Política de Privacitat

Qualsevol dada proporcionada a Aclam Foto serà tractada conforme la nostra Poítica de Privacitat, disponible al web. L’usuari ha de llegir i acceptar aquesta Política abans de facilitar les seves dades a Aclam Foto.

Els recordem que Aclam Foto és la marca comercial de la mercantil LLEVINAC SL, amb domicili social al C/ Consell de Cent, 201, local, 08011 Barcelona, telèfon de contacte 93 487 20 46 i mail de contacte foto@aclam.cat

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament, LLEVINAC SL, propietària de la pàgina web www.aclamfoto.cat informa als usuaris de la seva política de privacitat:

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens faciliten els usuaris de forma lliure i voluntària a través dels formularis habilitats en aquest web, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de LLEVINAC SL, amb domicili social al C/Consell de Cent, 201, local, 08011 Barcelona. Aquest fitxer està registrat al Registre General de fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos, amb el nom de “Fitxer d’administració general d’Aclam Foto” i número d’inscripció 2110550132 de l’AEPD.

Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que els usuaris hagin donat la seva autorització i el consentiment en el moment d’omplir el formularis. Amb aquesta finalitat LLEVINAC SL estableix les barreres tècniques necessàries per tal que l’usuari llegeixi, s’informi i accepti aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica, abans de la prestació del seu consentiment.

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que LLEVINAC SL realitza té com a finalitat proporcionar als Usuaris la informació sobre el lloguer del material fotogràfic i lloguer d’espais. Així també, LLEVINAC SL li informarà de les ofertes, promocions i qualsevol tipus de novetat en el sector del material de fotografia, i lloguer d’espais i, la possibilitat de que l’usuari pugui ser subscriptor de la Newsletter d’Aclam Foto o formar part de la cartera de clients d’Aclam Foto, sempre que l’usuari s’hagi inscrit prèviament a través de la pàgina web de LLEVINAC SL i acceptat la Política de Privacitat de LLEVINAC SL.

RECOLLIDA DE DADES

A través dels formularis de recollida de les dades s’informarà a l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, de la finalitat de la recollida de les dades, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporen les dades personals i, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

DRETS DE L’USUARI

En el cas de que l’usuari consideri oportú exercir els drets que la Llei li atorga que són; el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, LLEVINAC SL a la següent adreça electrònica foto@aclam.cat, o bé per correu ordinari a C/ Consell de Cent, 201, local, 08011 Barcelona, amb còpia del DNI o document equivalent de la persona afectada.

CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari són l’equip d’Aclam Foto, els seus col·laboradors i les entitats públiques o privades oficials que per Llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

LLEVINAC SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, LLEVINAC SL, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal·lar mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

XARXES SOCIALS

LLEVINAC SL a través de la seva marca comercial Aclam Foto té creats perfils en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Linkedin, etc.), reconeixent-se, en tots els casos, com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuari (en endavant, seguidors). El tractament que Aclam Foto portarà a terme amb els seus seguidors serà el que cada xarxa social permeti als perfils corporatius. D’aquesta manera, Aclam Foto informarà als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, xerrades, novetats i ofertes. En cap cas Aclam Foto farà ús de les dades obtingudes a través de les xarxes socials, a no ser que Aclam Foto hagués obtingut expressa i puntualment el consentiment i l’autorització de l’usuari pel seu tractament. En el cas que per la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat la modificació del perfil personal d’aquest, Aclam Foto l’aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.

NEWSLETTER PER CORREU ELECTRÒNIC

Per tal de rebre la Newsletter d’Aclam Foto, LLEVINAC SL ha gestionat un sistema de subscripció gratuïta on l’usuari haurà de donar la seva autorització expressa per mitjà d’un sistema de verificació d’identitat. Una vegada subscrit via correu electrònic, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment clicant a l’enllaç que apareix al final del missatge del correu electrònic on indica “baixa”. Automàticament rebrà un missatge de confirmació de cancel·lació de les seves dades per Newsletter.

EL SECRET PROFESSIONAL: LA CONFIDENCIALITAT

Totes les persones que conformen l’equip d’Aclam Foto i que intervinguin en la prestació dels serveis que dóna Aclam Foto al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que s’accedeixi per raó de la seva feina. La informació subministrada pel client tindrà sempre la consideració de confidencial, sense que se’n pugui fer cap altre ús que no sigui pels serveis contractats. Per tant, Aclam Foto s’obliga a no divulgar ni comunicar informació sobre els interessos del client, pressupostos i contractes signats, ni qualsevol altre informació del client.

NORMATIVA I JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús d’aquest web es regulen per la Llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català.

Els usuaris es poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada d’aquest text o de qualsevol activitat d’Aclam Foto. En el cas que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme la definició de la normativa espanyola, i en el cas que no hi hagi una norma que obligui a una altre cosa, les parts acorden la submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre jurisdicció que els correspongui.

Pressupost


La nostra web utilitza cookies. Si continua navegant, considerarem que accepta l’ús de cookies. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies.